Intranät

Välkommen till Regents intranät. Här finner du information om Regents interna processer och mer om hur Regent är som företag. Intranätet fungerar även som vår personalhandbok.

Vi börjar med det viktigaste, nämligen de tillfällen då vi får möjlighet att träffas under trevliga former. Välkommen till nästa event!

Vänligen logga in för att visa händelsekalendern.
Vänligen logga in för att visa händelsekalendern.

Vision

IT som det borde vara.

Affärsidé

Regents affärsidé Regent erbjuder marknadens främsta IT-konsulter ger en tydlig indikation om att Regent satsar på kvalitet. Affärsidén säger också att vi har kompetenser som sträcker sig genom alla våra affärsområden med allt från test till utveckling och alla andra roller som krävs för att driva ett utvecklingsprojekt.

Värderingar

Regents värderingar är Tillit, Tillsammans är vi bättre samt Värdeskapande. Läs mer om dessa under Regents Värderingar

Organisation

På översta nivån är Regent indelat i affärsområden. I dagsläget är dessa:

  • Solutions. Solutions fokuserar på att leverera hela team med alla de roller som krävs. För att göra detta läggs stor vikt på samarbete och Regentmodellen.
  • Quality. Quality hjälper sina kunder med testledning och planering, hands on testning av UI men även med teknisk testning. Automatisering är något de brinner för både vad gäller tester och leveransflöden. Därför har de även testautomatiserare och DevOps-profiler.
Läs mer om dessa affärsområden under Affärsområden

Varje affärsområde är sedan indelat i sex olika perspektiv: Marknad, Erbjudande, Försäljning, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi.

Marknad

Allt arbete baseras utifrån marknadens behov. Det är också marknaden som avgör hur Regent uppfattas. Hit hör områden som varumärkespersonlighet, definition av Regents bästa kund och löpande marknadsarbete. Läs mer om detta under Marknad.

Erbjudande

Varje affärsområde kan ha olika erbjudanden. Läs med under Erbjudande.

Försäljning

Efter att det optimala erbjudandet är framtaget utifrån behoven hos Regents bästa kund är det upp till säljavdelningen att skapa nya affärer. Här inryms säljpipen från prospect till färdiga affärer samt övrig kundvård.

Verksamhet

Regent har definierat den bästa kunden vilken Regents erbjudande riktar sig mot. Efter det är det upp till verksamheten att leverera det den bästa kunden efterfrågar. Det görs baserat på Regentmodellen.

Medarbetare

En verksamhet är inget utan dess medarbetare. Regent behöver attrahera, rekrytera och behålla personal genom att vara en god arbetsgivare. Sedan finns det fullt med saker man behöver känna till som medarbetare. Till exempel hur man beställer dator och telefon, eller hur det går till med löneutbetalningar och bonuskonto.

Ekonomi

Regent är ett värderingsstyrt bolag med en utpekad inriktning genom bolagets vision, affärsidé och strategiska mål. Så länge Regent har sunda värderingar och rätt strategi kommer medarbetarna trivas och få de förutsättningar som krävs för att leverera. Detta resulterar i ett resultat som rapporteras här.

Länkar

Jira
PipeDrive
LucidCharts
Fortnox tidrapportering
Mail Office365
Teamviewer
Semesterlistan
Skovik
Slack
Cinode
GoalEnvision
Process.st